utroskap kjøpe sex oslo

Ifølge seniorrådgiver Live Mehlum er det fire trekk som går igjen blant menn som kjøper sex: De er ensomme, de gjør det for spenningens skyld, for å tilfredsstille en spesiell seksuell preferanse eller for å debutere seksuelt.

Åtte av ti menn oppgir at de kun er interessert i betale for en kort stund med en prostituert. Fem prosent er interessert i å tilbringe en natt sammen med personen de kjøper sex av. I undersøkelsen oppgis det at horekunder betaler i snitt mellom kroner per gang. Side3 har tidligere skrevet om Erik Holiens bok "Prostitusjonsdagbøkene", en dokumentarisk bok som skildrer hverdagen til "Maria" og "Lena" , to norske leilighetsprostituerte kvinner i årene.

Boka er basert på samtaler med de to, samt 20 dagbøker forfattet av jentene selv underveis i prostitusjonskarrieren. Da Holien startet prosjektet, var hans oppfatning av menn som kjøpte sex omtrent som Maria beskriver en av kundene:. Han har dårlig ånde, harsk lukt i håret og masete. Litt mindre pene menn med dårlig kroppslukt, sa Holien i et intervju med Side3 i Du har selvfølgelig begge deler, men påfallende mange av Maria og Lenas kunder var såkalt kjekke menn. Ifølge Holien er det for mange sexkjøpere en bedre avtale å bruke en fast kvinne de blir "kjent" med, der taushetsplikt går begge veier - enn å ha tilfeldig sex ute på byen - som fort kan bli like dyrt.

Lena i prostitusjonsdagbøkene tok kroner for et samleie. Holien sammenlignet en bytur som like kostbart. En drink koster rundt kroner.

Fem sånne og du er oppe i kroner, og så er det kanskje middag og taxi eller andre utgifter. Plutselig er du oppi kroner, og dette med en fremmed som du ikke vet hvor du har, sa Holien. Disse kvinnene som selger sex hjemmefra er ikke som kvinnene du finner på gata, i følge Holien. Mange av dem er ressurssterke kvinner som er i en helt annen liga. Les hele intervjuet her. Via nettforumet Reddit kaster også en australsk prostituert lys over det tabubelagte yrket og hvem som egentlig kjøper sex.

Kvinnen skriver at hun har to til tre avtaler i uka. Én time av hennes tid koster australske dollar cirka kroner , tolv timer australske dollar I snitt tjener hun rundt australske dollar i uken. Som oftest år gamle. Jeg trives godt med dem, da disse ofte er høflige menn som oppfører seg ordentlig, forteller hun. De aller fleste av hennes kunder er gifte menn, mens noen er kjente idrettsstjerner i Australia.

Dette er blogginnlegg fra blogg. Mennene har klare oppfatninger om hvordan en prostituert bør være. En god prostituert er bevisst, det vil si at hun vet hva hun gjør — og profesjonell, det vil si teknisk bra. Men ikke for profesjonell, i betydningen forretningsmessig. Hun skal gjerne selv ha utbytte av samværet, se bra ut og i tillegg være hyggelig, varm og nær, en det både går an å snakke med og gå tur i skogen med, skriver Kippe i rapporten.

Mange av mennene rettferdiggjør sine sexkjøp med at de kjøper av voksne kvinner, av kvinner uten hallik, uten rusproblemer og som ikke er tvunget til prostitusjon — altså ingen Lilja, men tvert imot en som liker at de kommer. Mennene mener at det de gjør ikke skader noen. Han har tilsynelatende ikke noen likhetstrekk med dem selv. Slik tilsløres og nøytraliseres det de selv gjør, og de unngår å ta moralsk stilling til egne handlinger.

Samtidig er noen av mennene inne på at dette kanskje ikke er et bilde i samsvar med virkeligheten. En sier for eksempel at de kvinnene han går til, liker at han kommer, men at dette er noe han tror, og at det ikke er sikkert at det er slik.

Jeg ville framstå som så nøytral som mulig. Min motivasjon for å gjøre denne studien var ikke å bidra til endring, jeg ønsket å få fram mennenes forståelse av det de gjør. For å få til det var jeg forsiktig med å plassere meg og si hva jeg selv mente. Dersom det ble tydelig at mennene tilla meg utelukkende positive holdninger til prostitusjon, nyanserte jeg dette bildet.

Jeg følte jeg hadde et stort ansvar for å gi dem et ålreit svar, noe de kunne leve med, slik at de ikke skulle føle seg pill råtne etter at vi hadde avsluttet intervjuet. Da må du hele tiden gi verbale signaler om at du hører hva som sies og forstår det. Dette kan oppfattes som tilslutning til det som sies. For meg er ikke prostitusjon et meningstomt område, jeg vet hva jeg mener. Samtidig var det viktig for meg å la dem få komme til orde og la dem snakke mest mulig. Da ville jeg helst ikke støte noen eller provosere, sier Kippe.

En av mennene fortalte at han hadde sin sexkjøpdebut med en prostituert i Hamburg. De var en hel guttegjeng på tur som bestemte seg for å kjøpe sex. Etterpå var alle enige om at dette hadde vært svære greier, helt til en av dem innrømmet at han ikke syntes det var noe særlig. Så reiste de hjem, og siden hadde de aldri snakket om det.

Sexkjøp er et ikke-tema, omgitt av taushet. Det er noe som sjelden snakkes om og diskuteres — heller ikke blant menn som ikke kjøper. Mitt inntrykk var at de syntes det var godt å fortelle om sine sexkjøp til noen.

Enkelte av mennene snakker med andre kunder, eller de deltar i forum for kunder som finnes på internett. De snakker ikke om tvang eller frivillighet i forhold til prostitusjon. En av de jeg intervjuet sa han hadde forsøkt å ta opp dette på nettet, men at det ikke var noen interesse for en slik diskusjon, forteller Kippe. Hun mener det er behov for et tilbud til kunder som vil snakke og diskutere, og at det er nødvendig hvis de skal klare å slutte å kjøpe sex. Der har menn som kjøper sex, eller vurdere å gjøre det, mulighet til samtaler og rådgivning.

Elin Kippe ville vite hvor mye kundene visste om lovgivningen. Svært mange var for eksempel ikke klar over at det er forbudt å kjøpe sex av kvinner under 18 år. Seksten av de tjue som ble intervjuet sa klart nei til et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester. De sier at vi har behov for prostitusjon, at det er verdens eldste yrke og at det hindrer overgrep.

Så mener de det ikke er noen grunn til å lovregulere prostitusjon, fordi de betrakter det som en privat sak, i hvert fall så lenge det foregår frivillig. Noen mener at å kriminalisere kjøp er urettferdig i forhold til kundene. De mener at prostitusjon bør behandles som et sosialpolitisk problem, ikke et kriminalpolitisk spørsmål.

I rapporten drøfter Elin Kippe et mulig forbud mot kjøp av seksuelle tjenester og konkluderer med at hun er skeptisk til dette. Hennes argumenter er imidlertid ikke først og fremst knyttet til det som framkommer i selve rapporten. Bare de mest utsatte blir igjen på gata. Der presses prisene ned, og sjansene er store for at kvinnene begynner å ta sjanser, for eksempel ta turer uten kondom. Dessuten vil det være krevende å få noen dømt, fordi bevisførselen vil være vanskelig.

Jeg er redd et forbud mot kjøp først og fremst blir et inngrep i kvinnenes liv. Historien viser at den strafferettslige reguleringen av prostitusjon har vært en kontroll av kvinnene, sier hun. Det kunne vel også bidra til diskusjon om oppfatninger av sex som en rett for menn og plikt for kvinner?

Jeg tolker i hvert fall mennenes taushet om sine sexkjøp som et tegn på det. Og det var faktisk en del av mennene som trodde at sexkjøp var forbudt. Dessuten er jeg skeptisk til å bruke lovverket som et virkemiddel for å bekjempe samfunnsproblemer.

Dersom alle de 20 mennene i rapporten ville sluttet å kjøpe sex hvis det ble forbudt, så ville det vært et viktig signal om at en lov kan virke, men de fleste sier at et lovforbud ikke ville fått dem til å slutte.

Det er en nødvendighet, "utroskap kjøpe sex oslo", ikke en nytelse. Ifølge en undersøkelse fra utført ved Chapman University, California, avslørte at en overvekt av kvinner syntes det var verre dersom partneren fikk følelser for en annen, enn hvis han hadde hatt en affære som inkluderte samleie, men ingen følelser. Slik forklarer en mann hvorfor han kjøper sex: Seksten av de tjue som ble intervjuet sa klart nei til et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester. Behov for noen å snakke med — De fleste mennene oppfatter ikke sexkjøp som sosialt akseptert i sin omgangskrets, forteller kriminologen. De aller fleste av hennes kunder er gifte menn, mens noen er kjente idrettsstjerner i Australia. Da må du hele tiden gi verbale signaler om at du hører hva som sies og forstår det. Men de liker det ikke. Det var ikke vanskelig å få tak i menn som ville la seg intervjue. Folkehelseinstituttet utførte en spørreundersøkelse iutroskap kjøpe sex oslo, og den viste at 13 prosent av alle norske menn har kjøpt sex minst én gang i løpet av livet. Holien sammenlignet en telefonnummer søk toppløse jenter som like kostbart. Dersom alle de 20 mennene i rapporten ville sluttet å kjøpe sex hvis det ble forbudt, så ville det vært et viktig signal om at en lov kan virke, men de fleste sier at et lovforbud ikke ville fått dem til å slutte. Bilder av norske jenter latvia escort girls

Real sexy massage møteplasser for single

Utroskap kjøpe sex oslo